Kornatcovité houby v nejširším pojetí. Systematicky a morofologicky značně nesourodá skupina - výtrusorodé rouško hladké, zvrásněné, merulioidní, hrbolaté, ostnité, plodnice ve formě povlaků různé konsistence a stupně organizace, tvořící či nevytvářející klobouky.