Typhula setipes (Paluška štětinonohá)

Syn.: Typhula gyrans

Hojná drobná houbička rostoucí na rozkládajících se listech listnáčů (zejm. vrb a olší). Nápadná bělavými nevětvenými plodnicemi zřetelně rozlišenými na sterilní a plodnou část, sterilní část bývá obvykle delší než plodná. Na podobných stanovištích roste poměrně často i např. paluška rudonohá (Typhula erythropus), ale i další druhy tohoto i příbuzných rodů.

 

Typhula setipes

Typhula setipes PR Holý vrch, porost teplomilných křovin, list Viburnum lantana, 10.9.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Typhula setipes

Typhula setipes NPP Jestřebské slatiny, vlhká březina, opadlé listy Populus tremula, 26.11.2018, (c) Lucie Zíbarová