Ramariopsis pulchella (Kuřinec hezký, k. lilákový)

Drobná kuřátkovitá houba rostoucí od léta do podzimu vzácně na zemi ve světlých lesích a sadech s preferencí pro vápnitý substrát. Nápadný fialovými, větvenými a velmi křehkými plodnicemi. Podobné druhy jako je kuřátečko ametystové (Clavulina ametystea) a kyjanka Zollingerova (Clavaria zollingeri) tvoří větší plodnice s odlišnými mikroznaky. Uvedený v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii CR - kriticky ohrožený druh, ale je spíše přehlížený.

 

Ramariopsis pulchella

Ramariopsis pulchella PR Vápenka, suťový les, sub Fraxinus, Acer, Fagus, 19.8.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Ramariopsis pulchella

Ramariopsis pulchella PR Vápenka, suťový les, sub Fraxinus, Acer, Fagus, 19.8.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Ramariopsis pulchella

Ramariopsis pulchella Dřevíč, porost křovin, okraj lesní cesty, 11.9.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Ramariopsis pulchella

Ramariopsis pulchella NPP Koda, dubohabřina, sub Quercus, Carpinus, Acer campestre, 16.9.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Ramariopsis pulchella

Ramariopsis pulchella NPP U Nového mlýna, mladá výsada listnáčů, sub Tilia, Querucs rubra, 4.9.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Ramariopsis pulchella

Ramariopsis pulchella EVL Vrbka, lesní cesta, sub Fraxinus, Prunus cerasus, Quercus, 3.9.2011, (c) Lucie Zíbarová