Tricholoma fracticum (Čirůvka prstenitá)

syn.: Tricholoma batschii

Vzácnější druh čirůvky rostoucí na podzim pod borovicemi na vápnitých či jílovitých půdách. Význačná nápadnou pseudoanulární zónou pod kloboukem. Je uvedena v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii DD - druh s nedostatečně známým rozšířením. Méně výraznou zónu má č. bělohnědá (Tricholoma albobrunneum). Pod borovicemi rostou z hnědých čirůvek dále např. i čirůvka pochybná (Tricholoma stans), čirůvka masitá (Tricholoma pessundatum) a čirůvka střechovitá (Tricholoma imbricatum), ty však nemají vyvinutou pseudoanulární zónu a rostou především na kyselých půdách. Podobná čirůvka opálená (Tricholoma ustaloides) roste pod listnáči (dub, buk).

 

Tricholoma fracticum

Tricholoma fracticum Milovice, pastvina, sub Pinus, 26.9.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Tricholoma fracticum

Tricholoma fracticum NPP Zlatý kůň, dubohabřina, sub Quercus, Carpinus, Pinus, 13.9.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Tricholoma fracticum

Tricholoma fracticum PP Deštenské pastviny, okraj boru, sub Betula, PInus, 28.10.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Tricholoma fracticum

Tricholoma fracticum Libušin, mladý bor na opuce, sub Pinus, 14.10.2005, (c) Lucie Zíbarová

 

Tricholoma fracticum

Tricholoma fracticum Vinařice, mladá dubohabřina, sub Pinus nigra, Carpinus, 19.9.2015,  (c) Lucie Zíbarová

 

Tricholoma fracticum

Tricholoma fracticum PR Pučanka, Erico-Pinion, sub Pinus sylvestris, 9.10.2007, (c) Lucie Zíbarová