Coprinopsis stercorea (Hnojník výkalový)

Syn.: Coprinus stercoreus

Hojný druh koprofilního hnojníku. Roste po celý rok na trusu býložravců. Význačný poprášeným kloboukem (velum z kulovitých bradavčitých buněk), tetrasporickými bazidiemi, malými sporami (cca 7 x 3,5 μm) a absencí pileo- a pleurocystid. Od podobných druhů se pozná pouze mikroskopicky.

 

Coprinopsis stercorea

Coprinopsis stercorea PR Mokřady dolní Liběchovky, mokřadní olšina, trus divokého prasete, 30.10.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Coprinopsis stercorea

Coprinopsis stercorea NPR Velký a Malý Tisý, porost křovitých vrb, trus divokého prasete, 27.9.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Coprinopsis stercorea

Coprinopsis stercorea PP Prameniště Chomutovky, klečové rašeliniště, trus jelena, 4.10.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Coprinopsis stercorea

Coprinopsis stercorea PR Rašeliniště Kaliště, podmáčená březina, trus divokého prasete, 11.9.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Coprinopsis stercorea

Coprinopsis stercorea NPR Šúr [SK], trus divokého prasete, 3.11.2017, (c) Lucie Zíbarová