Macrolepiota procera (Bedla vysoká)

Hojná a obecně známá saprotrofní houba od léta do podzimu rostoucí na loukách a mezích, v křovinách a zahradách, případně světlých listnatých lesích. Vyrůstá často po větších letních bouřkách. Jedlá a chutná. Význačná příčně zebrovaným třeněm a drobnými, koncentricky uspořádanými šupinami na klobouku. Podobná je např. bedla Konradova (Macrolepiota konradii). Viz též skupina "červenajících bedel": bedla červenající (Chlorophyllum rachodes), b. zahradní (Chlorophyllum brunneum) a b. šedohnědá (Chlorophyllum olivieri).

 

Macrolepiota procera

Macrolepiota procera Dymokury, dubohabřina, sub Quercus, Corylus, Acer campestre, 3.8.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Macrolepiota procera

Macrolepiota procera Řepeč, kulturní smíšený les, sub Quercus rubra, Pinus, 25.10.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Macrolepiota procera

Macrolepiota procera Lipová u Brodců, teplomilná bazifilní doubrava, sub Quercus, 7.9.2013, (c) Lucie Zíbarová