Hygrophorus penarioides (Šťavnatka dubová)

Dvojník běžnější šťavnatky bukové (Hygrophorus penarius), která je makroskopicky velmi podobná. Jak již však druhové jméno naznačuje, oba druhy se liší hostitelskou dřevinou a i drobnými rozdíly v mikroznacích.

 

Hygrophorus penarioides

Hygrophorus penarioides NPR Koda, dubohabřina, sub Quercus, Carpinus, Acer campestris, 16.9.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Hygrophorus penarioides

Hygrophorus penarioides NPR Čtvrtě, teplomilná doubrava, sub Quercus, 30.9.2014, (c) Lucie Zíbarová