Clitopilus scyphoides var. scyphoides (Mechovka běloučká)

Houba na první pohled připomíná drobnější plodnice bílé strmělky (např. strmělku listomilnou - Clitocybe phyllophila), liší se však mikroskopicky silnostěnnými, podélně rýhovanými výtrusy. Patrně méně hojný druh, rostoucí mimo les v lučních biotopech či v listnatých lesích, především na vápnitých půdách. Pach a vůně moučná. Mechovka obecná (Clitopilus prunulus) je mnohem mohutnější a má větší a výrazněji rýhoavé výtrusy.

 

Clitopilus scyphoides

Clitopilus scyphoides Kozly, travnatá polní cesta, 15.8.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Clitopilus scyphoides

Clitopilus scyphoides Kyšperk, hradní zřícenina, sub Fagus, Acer, 4.10.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Clitopilus scyphoides

Clitopilus scyphoides Skalica [SK], trávník na vápenci, 18.6.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Clitopilus scyphoides

Clitopilus scyphoides Kyšperk, hradní zřícenina, sub Fagus, Acer, 4.10.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Clitopilus scyphoides

Clitopilus scyphoides NPR Čtvrtě, dubohabřina, silně rozložený kmen Quercus, 30.9.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Clitopilus scyphoides

Clitopilus scyphoides Sokolov, sub Carpinus, Pinus, 11.10.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Clitopilus scyphoides

Clitopilus scyphoides EVL Údolí Lužnice a Vlásenického potoka, suťový les, sub Tilia, Corylus, 24.10.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Clitopilus scyphoides

Clitopilus scyphoides Bílichov, vlhká smrčina na opuce, sub Picea, Fraxinus, Alnus, 26.9.2015, (c) Lucie Zíbarová