Macrolepiota konradii (Bedla Konradova)

Roztroušeně se vyskytující druh rostoucí od léta do podzimu v listnatých lesích a lesních lemech. Podobná běžné bedle vysoké (Macrolepiota procera), od které se odlišuje kloboukem s hvězdicovitě rozpraskanými a velkými šupinami na klobouku, drobnějšími plodnicemi s mnohem delším třeněm než je průměr klobouku a jen nevýrazně ornamentovaným třeněm. Taxonomická hodnota a pojetí druhu nejsou však zcela jasné a vyžadovaly by další studium. Uvedená v Čerevném seznamu makromycetů v ČR v kategorii DD (druh se nedostatečně známým rozšířením).

 

Macrolepiota konradii

Macrolepiota konradii Jirkov, Najštejn, acidofilní doubrava, sub Quercus, 4.9.2014, (c) Lucie Zíbarová