Inocybe corydalina (Vláknice dymnivková)

Vzácnější vláknice vyskytující se na podzim pod listnáči na vlhčích, úživných či vápnitých půdách. Význačná zelenkavými tóny na klobouku, sladkou vůní ("Peruánský balzám") a slabým červenáním plodnic. Spory mandlovité, hladké. Viz další vláknice s obdobným pachem např. vláknice ježatotvará (Inocybe erinaceomorpha) s kloboukem výrazně šupinkatým a bez zelenkavých tónů a vláknice jablečná (Inocybe fraudans), taktéž bez zelenkavých tónů a s výrazněji červenajícími plodnicemi. Uvedená v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii NT (téměř ohrožený druh).

 

Inocybe corydalina

Inocybe corydalina PR Pod Trlinou, dubohabřina, sub Fagus, Quercus, 13.9.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Inocybe corydalina

Inocybe corydalina PR Pod Trlinou, dubohabřina, sub Fagus, Quercus, 13.9.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Inocybe corydalina

Inocybe corydalina NPP Polabská černava, potoční luh, sub Corylus, Alnus, Sambucus, Fraxinus, 4.9.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Inocybe corydalina

Inocybe corydalina Nečemice, dubohabřina, na zemi, sub Tilia, Fraxinus, Carpinus, Acer, 5.9.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Inocybe corydalina

Inocybe corydalina PP Údolí Podbradeckého potoka, dubohabřina, sub Carpinus, 1.10.2015, (c) Lucie Zíbarová