Arrhenia epichysium (Kalichovka leptoniová)

Syn.: Omphalina epichysium

Roste vzácně od léta do podzimu na značně zetlelém dřevě listnáčů i jehličnanů, především v pralesovitých rezervacích. Voní po pelargoniích. Viz např. kalichovka žlutolupenná (Gerronema strombodes) či kalichovka lužní (Arrhenia discorosea). Je uvedená v Červeném seznamu makromycetů v kategorii EN (ohrožený druh).

 

Omphalina epichysium

Arrhenia epichysium PR Pleš, Eu-Fagion, tlející kmen Fagus sylvatica, 5.9.2011, (c) Lucie Zíbarová

 

Omphalina epichysium

Arrhenia epichysium Poněšice, zarůstající paseka po smrčině, pařez Picea, 20.10.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Omphalina epichysium

Arrhenia epichysium PR Broumovská bučina, Eu-Fagion, pařez Fagus sylvatica, 26.8.2008, (c) Lucie Zíbarová

 

Omphalina epichysium

Arrhenia epichysium PP Starý Hirštejn, Luzulo-Fagion, kmen Fagus, 5.10.2011, (c) Lucie Zíbarová

 

Omphalina epichysium

Omphalina epichysium NPR Velká Niva, podmáčená smrčina, pařez Picea, 13.10.2011, (c) Lucie Zíbarová

 

Omphalina epichysium

Arrhenia epichysium PR Medvědice, suťový les, padlý kmen jehličnanu, 3.8.2011, (c) Lucie Zíbarová

 

Omphalina epichysium

Arrhenia epichysium Černý les u Želnavy, jedlobučina, pařez listnáče, 30.7.2011, (c) Lucie Zíbarová

 

Omphalina epichysium

Arrhenia epichysium NPR Žofínský prales, jedlobučina, padlý kmen Picea, 28.9.2023, (c) Lucie Zíbarová

 

Omphalina epichysium

Arrhenia epichysium Černý les u Želnavy, kulturní smrčina, pařez Picea, 22.9.2013, (c) Lucie Zíbarová