Arrhenia discorosea (Kalichovka lužní)

Syn.: Omphalina discorosea, Omphalina lilaceorosea

Vzácná kalichovka rostoucí na jaře a na podzim na silně rozloženém dřevě listnáčů v lužních lesích, v ČR jen na jižní Moravě. Význačná růžovými barvami a silně hygrofánním kloboukem. Pach pelargoniový, někdy slabý. Další kalichovka rostoucí na dřevě je nevýrazně zbarvená a o něco hojnější kalichovka leptoniová (Arrhenia epichysium). Druh patří mezi zvláště chráněné druhy (vyhl. MŽP č. 395/92) v kategorii kriticky ohrožený druh a je uvedena v Červeném seznamu makromycetů v kategorii CR (kriticky ohrožený druh) zůstává v návrhu novelizace vyhlášky o zvláště chráněných druzích.

 

Arrhenia discorosea

Arrhenia discorosea PR Kopáčsky ostrov [SK], měkký luh, fragment kmene Salix, 5.11.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Arrhenia discorosea

Arrhenia discorosea PR Kopáčsky ostrov [SK], měkký luh, fragment kmene Salix, 5.11.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Arrhenia discorosea

Arrhenia discorosea PR Dunajské ostrovy [SK], měkký luh, padlý kmen Populus, 8.11.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Arrhenia discorosea

Arrhenia discorosea PR Dunajské ostrovy [SK], měkký luh, padlý kmen Populus, 8.11.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Arrhenia discorosea

Arrhenia discorosea PR Dunajské ostrovy [SK], měkký luh, padlý kmen Populus, 8.11.2018, (c) Lucie Zíbarová