Inocybe whitei (Vláknice zardělá)

Syn.: Inocybe pudica

Vzácnější lupenatá houba rostoucí od poloviny léta do podzimu pod jehličnany (zejm. smrkem), méně často i listnáči. Význačná bělavými plodnicemi, které ve staří červenají, pach spermatický. Výtrusy hladké, eliptické až mandlovité, 8-10 x 5.5-6 μm, pleurocystidy silnostěnné, lahvicovité až vřetnovité, s krystalky na vrcholu. Podobná vláknice zemní (Inocybe geophylla) je obvykle drobnější a ve staří  nečervená. Vláknice stinná (Inocybe umbratica) má ojíněný třeň a hrbolaté výtrusy. Uvedená v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii EN (ohrožený druh).

 

Inocybe whitei

Inocybe whitei PP U Pohránovského rybníka, náletové dřeviny při břehu rybníka, sub Populus, Quercus, Betula, 29.9.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Inocybe whitei

Inocybe whitei Malonty, vlhká kulturní smrčina, sub Picea, Pinus, Frangula, Betula, 8.10.2017, (c) Lucie Zíbarová