Inocybe lacera (Vláknice plsťovitá)

Velmi hojný druh vláknice rostoucí pod listnatými (bříza, osika, vrba jíva) a jehličnatými (borovice) dřevinami, na narušených a sukcesních stanovistích na surových minerálních kyselých (vyhýbá se bázím) půdách s chybející či tenkou vrstvou humusu. Dobře poznatelná podle úzkých a hladkých spor.

 

Inocybe lacera

Inocybe lacera NPP Jestřebské slatiny, mladá vlhká smrčina, vyschlý odvodňovací příkop, sub Picea, Betula, 27.9.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Inocybe lacera

Inocybe lacera Lítovská výsypka, sub Pinus, 10.8.2006, (c) Lucie Zíbarová

 

Inocybe lacera

Inocybe lacera Tušť, pískovna, nálet borovice, sub Pinus, 11.9.2010, (c) Lucie Zíbarová