Hydropus marginellus (Ronivka troudní)

Vzácnější dřevorozkladná houba rostoucí na silně zetlelých pařezech a kmenech jedlí, méně často smrku. Hojnější je ve vyšších polohách v pralesovitých porostech. Význačná tmavě lemovaným ostřím lupenů. Viz též ronivka sazová (Hydropus atrametosus) rostoucí na podobném substrátu s černajícími plodnicemi.

 

Hydropus marginellus

Hydropus marginellus Černý les u Želnavy, horský suťový les, padlý kmen jedle, 30.7.2011 (c) Lucie Zíbarová

 

Hydropus marginellus

Hydropus marginellus Obírka, suťový les, kmen Abies, 15.8.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Hydropus marginellus

Hydropus marginellus PR Pleš, květnatá bučina, mechatý kmen Abies, 5.9.2011, (c) Lucie Zíbarová

 

Hydropus marginellus

Hydropus marginellus PR Polom, květnatá bučina, kmen Abies, 13.8.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Hydropus marginellus

Hydropus marginellus NP Šumava, Smrčina, květnatá bučina, pařez Abies, 19.7.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Hydropus marginellus

Hydropus marginellus NP Šumava, Smrčina, květnatá bučina, pařez Abies, 19.7.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Hydropus marginellus

Hydropus marginellus NPR Salajaka, jedlobučina, kmen Abies, 22.6.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Hydropus marginellus

Hydropus marginellus NPR Salajaka, jedlobučina, kmen Abies, 27.8.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Hydropus marginellus

Hydropus marginellus NP Šumava, Radvanický hřbet, suťový les, pařez Abies, 22.8.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Hydropus marginellus

Hydropus marginellus NPR Salajka, jedlobučina, pařez kmen Abies, 27.8.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Hydropus marginellus

Hydropus marginellus PR Pleš, květnatá bučina, mechatý kmen Abies, 5.9.2011, (c) Lucie Zíbarová