Aspropaxillus lepistoides (Běločechratka stepní)

Syn.: Leucopaxillus lepistoides

Ve střední Evropě dosti vzácná mohutná lupenatá houba rostoucí na stepních stanovištích od léta do počátku podzimu. Nápadná velkými a masitými plodnicemi, klobouk i u dospělých plodnic vyklenutý, lupeny nejsou sbíhavé a jsou snadno oddělitelné od dužniny. Spory amyloidní, bez ornamentiky. Ostaní druhy běločechratek rostou spíše v lescích a mají ornamentované výtrusy. Pach sklepní, spermatický až zatuchle moučný. Hojnější v jižní a jihovýchodní Evropě, v Maďarsku prodávána na trzích. Mnohem hojnější běločehratka obrovská (Aspropaxillus giganteus) má záhy prohloubený klobouk na okraji mnohem méně masitý, roste ve všech typech trávníků. Strmělka veliká (Clitocybe geotropa) je spíše lesním druhem, má též prohloubený klobouk ale uprostřed s hrbolem, spory má neamyloidní. Uvedená v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii CR (kriticky ohrožený druh) a nachází se mezi druhy pro novelizaci vyhlášky o zvláště chráněných druzích.

 

Leucopaxillus lepistoides

Aspropaxillus lepistoides Dlouhý vrch, stepní trávník, 15.8.2019, (c) Lucie Zíbarová