Amanita caesarea (Muchomůrka císařka)

Nápadný a těžko zaměnitelný druh muchomůrky rostoucí od léta do časného podzimu v teplomilných doubravách na kyselém i bazickém podloží. Českou republikou probíhá severní hranice jejího areálu, vyskytuje se tak jen v nejteplejších oblastech - v Čechách jen velmi ojediněle, na Moravě je o něco málo hojnější, zvláště v okolí Brna. V jižní Evropě jde o hojně sbíraný a konzumovaný druh, v ČR je ji však, vzhledem k vzácnosti, nutno chránit. I proto se jedná o zvláště chráněný druh podle vyhlášky MŽP č.395/1992 Sb. (kriticky ohrožený druh), zároveň uvedený v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii EN (ohrožený druh) a zůstavá mezi druhy pro novelizaci vyhlášky o zvláště chráněných druzích. Viz muchomůrka červená (Amanita muscaria) a m. královská (Amanita regalis).

 

Amanita caesarea

Amanita caesarea Brno, acidofilní teplomilná doubrava, sub Quercus, 9.7.2020, (c) Lucie Zíbarová

 

Amanita caesarea

Amanita caesarea Brno, acidofilní teplomilná doubrava, sub Quercus, 9.7.2020, (c) Lucie Zíbarová

 

Amanita caesarea

Amanita caesarea Brno, acidofilní teplomilná doubrava, sub Quercus, 9.7.2020, (c) Lucie Zíbarová