Inocybe haemacta (Vláknice krvavá, v. kravavějící)

Vzácnější vláknice rostoucí pod listnáči (dub, buk, líska aj.) na vápnitých půdách. Význačná červenáním po otlačení, olivovými tóny na klobouku a silným pachem připomínajícím koňskou stáj či hnůj. Viz vláknice dymnivková (Inocybe corydalina). Uvedená v Červeném seznamu makromycetů v kategorii EN (ohrožený druh).

 

Inocybe haemacta

Inocybe haemacta Panská Habrová, zahrada, sub Corylus, Picea, 16.10.2022, (c) Lucie Zíbarová