Tubaria furfuracea agg. (Kržatka otrubičnatá)

Incl.: Tubaria hiemalis, Tubaria romagnesiana

Velmi hojná houba rostoucí od jara do zimy v listnatých lesích, parcích i otevřených stanovištích na dřevě listnáčů, pilinách, mulčovací kůře apod. Někdy se v rámci široce pojímaného komplexu rozlišují drobné druhy lišící se mírně mikroznaky - k. zimní (Tubaria hiemalis) a k. Romagnesiho (Tubaria romagnesiana). Podobné druhy: např. kržatka poprášená (Tubaria conspersa), k. hlohová (Tubaria dispersa). Viz o něco vácnější čepičatka hlízonohá (Meottomyces dissimulans) mj. s lepkavým kloboukem a olivovými tóny.

 

Tubaria furfuracea

Tubaria furfuracea NPP Polabská černava, potoční luh, větev Fraxinus, 20.12.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Tubaria furfuracea

Tubaria furfuracea Podkrušnohorská výsypka, kmínek Tilia, 1.7.2007, (c) Lucie Zíbarová

 

Tubaria furfuracea

Tubaria furfuracea České Budějovice, Stromovka, mulčovcí kůra, 27.11.2006, (c) Lucie Zíbarová

 

Tubaria furfuracea

Tubaria furfuracea České Budějovice, 'Cvičák', zbytky dřeva a opad, sub Tilia, Populus tremula, 6.12.2006, (c) Lucie Zíbarová