Tricholoma columbetta (Čirůvka holubičí)

Roztroušeně se vyskytující druh čirůvky rostoucí na podzim pod listnáči (dub, buk, habr, líska), častěji na úživnějších půdách. Význačná hladkým (vrostle vláknitým) a hedvábně lesklým bílým kloboukem, nevýrazným až moučným pachem a často modravě naběhlou spodní částí třeně. Další bílé čirůvky pod listnáči mají matný klobouk a vyznačují se výrazným ±sladce-chemickým pachem - viz č. bílá (Tricholoma album), č. běložlutavá (Tricholoma stiparophyllum) či č. smrdutá (Tricholoma lascivum). Na obdobných stanovištích se může vyskytovat i šťavnatka buková (Hygrophorus penarius).

 

Tricholoma columbetta

Tricholoma columbetta PR Račí údolí, květnatá bučina, okraj cesty, sub Fagus, 6.9.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Tricholoma columbetta

Tricholoma columbetta NPR Velký a Malý Tisý, vlhká doubrava, sub Quercus, 16.9.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Tricholoma columbetta

Tricholoma columbetta Mikulov v Krušných horách, acidofilní bučina, sub Fagus, 5.9.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Tricholoma columbetta

Tricholoma columbetta Dluhoště, Kancléřský rybník, koruna hráze, sub Quercus, Betula, 4.9.2007, (c) Lucie Zíbarová