Hypoxylon fuscum (Dřevomor hnědý)

Hojná tvrdohouba rostoucí po celý rok na mrtvém dřevě mnoha druhů listnáčů, především lísky a habru, ale i olše a břízy. Význačný okrovými, žlutavými (převážně sběry z lísky) či naolivovělými (sběry z olše) pigmenty, které se louhují do roztoku KOH. Na bříze a zejména olši se vyskytuje i dřevomor Hypoxylon fuscoides s nafialovělými pigmenty a na dubu Hypoxylon porphyreum s mohutnějšími stromaty. Všechny tři druhy mají spory se sigmoidní klíční štěrbinou. Nedávno byly v komplexu popsány další dva druhy - Hypoxylon pseudofuscum (olše, vrba) a H. eurasiaticum (dub, bříza, habr, o něco menší výtrusy), taxonomie je dosti neustálená. Viz též dřevomor Hypoxylon perforatum.

 

Hypoxylon fuscum

Hypoxylon fuscum EVL Holý vrch u Záhořan, křovinatá mez, větev Corylus, 8.4.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Hypoxylon fuscum

Hypoxylon fuscum (barviva v KOH), 8.4.2013, (c) Lucie Zíbarová