Biscogniauxia repanda (Káčovka jeřábová)

Roztroušeně se vyskytující tvrdohouba rostoucí na dřevě listnáčů, nejčastěji jeřábu ptačího (Sorbus aucuparia), od nížin do hor. Spory 11,5-14,5 x 4,5-6 μm s klíční štěrbinou po obou stranách. Podobné druhy: káčovka ploská (Biscogniauxia simplicior) rostoucí vzácně na řešetláku, káčovka lemovaná (Biscogniauxia marginata) rostoucí roztroušeně na různých růžovitých dřevinách (vč. jeřábu) a káčovka Dennisova (Biscogniauxia dennisii) především na jilmu. Uvedená v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii EN - ohrožený druh, spíše ale přehlížený než vzácný druh.

 

Biscogniauxia repanda

Biscogniauxia repanda PP Židova strouha, suťový les, kmínek Sorbus aucuparia, 21.10.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Biscogniauxia repanda

Biscogniauxia repanda PR Údolí Doubravy, lesní les, padlý kmen Sorbus aucuparia, 26.9.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Biscogniauxia repanda

Biscogniauxia repanda NPP Pochvalovická stráň, suťový les, kmínek Sorbus aucuparia, 2.3.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Biscogniauxia repanda

Biscogniauxia repanda NPP Velký a Malý Štít, suťový les, kmínek Sorbus aucuparia, 27.3.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Biscogniauxia repanda

Biscogniauxia repanda NPP Velký a Malý Štít, suťový les, kmínek Sorbus aucuparia, 27.3.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Biscogniauxia repanda

Biscogniauxia repanda EVL Holý vrch u Záhořan, křovinatá mez, pahýl listnáče (Sorbus?), 9.4.2013, (c) Lucie Zíbarová