Camarops tubulina (Bolinka černohnědá)

Stromata této vřeckovýtrusné houby můžeme nalézt po celý rok na mrtvém dřevě jehličnanů (nejčastěji smrku), vzácně i listnáčů (buk), zpravidla většího průměru. Někdy vyrůstá i ze starých plodnic troudntace pásovaného (Fomitopsis pinicola). Perithecia lahvicovitá, uspořáná ve dvou řadách, ústí perithecií nevystupuje na provrch stromatu. Druh dosti dobře indikující přirozený výskyt smrku (ať již se jedná o horské smrčiny, podmáčené smrčiny či smrčiny v inverzních polohách), v pralesovitých rezervacích se vyskytuje poměrně pravidelně a může být zde až hojná, naproti tomu v kulturních smrčinách se prakticky nevyskytuje. Pro svůj indikační význam je uvedena ve vyhlášce MŽP 395/1992 (kriticky ohrožený druh) i v Červeném seznamu makromycetů ČR (NT - téměř ohrožený druh). Na listnáčích roste bolinka mnohovýtrusná (Camarops polysperma) s vystouplými ústími perithecií a úzkými válcovitými perithecii uspořádanými v jedné řadě. Bolinka ploská (Camarops plana) má plochá stromata bez červenohnědých odstínů.

 

Camarops tubulina

Camarops tubulina NP Šumava, Radvanický hřbet, suťový les, kmen Picea, 22.8.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Camarops tubulina

Camarops tubulina NPP Peklo, inverzní smrčina, padlý kmen smrku, 20.7.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Camarops tubulina

Camarops tubulina PR Studený vrch, květnatá bučina, kmen Fagus, 16.9.2020 (c) Lucie Zíbarová

 

Camarops tubulina

Camarops tubulina PR Losí Blato u Mirochova, podmáčená smrčina na okraji rašeliniště, kmen Picea, 4.5.2012 (c) Lucie Zíbarová

 

Camarops tubulina

Camarops tubulina Staré Splavy, smrčina na dně rokle, vysoký pařez Picea, 24.6.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Camarops tubulina

Camarops tubulina NPR Kohoutov, květnatá bučina, padlý kmen Fagus, 10.11.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Camarops tubulina

Camarops tubulina NP Šumava, Radvanický hřbet, suťový les, plodnice Fomitopsis pinicola, 22.8.2017, (c) Lucie Zíbarová