Unilacryma unispora (Kropilka)

Nenápadá hnědavá rosolovitá houba rostoucí na mrtvém dřevě jehličnanů, typicky na odkorněném dřevě borovic. Bazidie v rámci kropilek hub velmi neobvyklé pouze jedním sterigmatem. Spory široce eliptické, zprvu s jednou příčnou přepážkou, posléze s více podélnými a příčnými přehrádkami (podobně jako Dacrymyces ovisporus). Patrně přehlížený druh. Velmi podobná Unilacryma bispora se odlišuje bazidiemi se dvě sterigmaty a rozměry a tvarem (více eliptický) spor. Kropilka vejčitovýtrusá (Dacrymyces ovisporus) tvoří nápadně oranžové plodnice (hyfy a výtrusy s karotenoidy) a má bisporické bazidie.

 

Unilacryma unispora

Unilacryma unispora PP Zadní rybník, bor, větev Pinus, 4.4.2019, (c) Lucie Zíbarová