Ascobolus furfuraceus (Hovník otrubičnatý)

Běžný druh vřeckovýtrusé houby rostoucí na trusu býložravců. Význačný relativně velkými (až 10 mm) apothecii se žlutozelenavým nádechem a otrubičnatým okrajem a velkými sporami (25-30 x 11-13 μm) s podélnými rýhami. Viz např hovník žlutozelený (Ascobolus crenulatus) s menšími sporami.

 

Ascobolus furfuraceus

Ascobolus furfuraceus PP Babinské louky, pastvina, kravský trus, 16.10.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Ascobolus furfuraceus

Ascobolus furfuraceus PR Maštale, rašelinný bor, trus býložravce (srnec?), 3.9.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Ascobolus furfuraceus

Ascobolus furfuraceus PR Maštale, rašelinný bor, trus býložravce (srnec?), 3.9.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Ascobolus furfuraceus

Ascobolus furfuraceus (spory, Melzerovo reagens, 1000x), 16.10.2017, (c) Lucie Zíbarová