Resupinatus poriaeformis (Džbánovka pórnatkovitá)

Hojný, ale patrně přehlížený cyfeloidní druh. Cyfeloidní plodnice na první pohled připomínají apotecia vřeckovýtrusých hub, jedná se však o stopkovýtrusou houbu, která je ve skutečnosti blízce příbuzná hlívečníkům (Resupinatus applicatus, R.  trichotis). Nahloučené plodnice poněkud připomínají nějaký rozlitý choroš, odtud druhové jméno. Podobné druhy: číšovec nahloučený (Cyphellopsis anomala).

 

Resupinatus poriaeformis

Resupinatus poriaeformis PP V Hlubokém, dubohabřina, kmen Fagus, 15.2.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Resupinatus poriaeformis

Resupinatus poriaeformis Lipová u Brodců, padlý kmen Populus tremula, 23.10.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Resupinatus poriaeformis

Resupinatus poriaeformis PP Ronov, suťový les, větev Tilia, 31.3.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Resupinatus poriaeformis

Resupinatus poriaeformis Slunečná, potoční luh, větev Salix, 22.9.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Resupinatus poriaeformis

Resupinatus poriaeformis Litvínov, potoční luh, kmen Fraxinus, 21.10.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Resupinatus poriaeformis

Resupinatus poriaeformis Pohránovský rybník, kmen listnáče, 10.3.2016, (c) Lucie Zíbarová