Crepidotus applanatus (Trepkovitka zploštělá)

Hojný druh trepkovitky rostoucí od léta do podzimu na dřevě listnáčů (vz. i jehličnanů) v pokročilém stadiu rozkladu, obzvláště v bučinách. Význačná hladkým a hygrofánním kloboukem a mikroznaky. Spory kulovité 4-5 μm v průměru. Od podobných blízce příbuzných druhů s kulatými výtrusy a hygrofánním kloboukem (Crepidotus malachius, C. stenocystis, C. malachioides) se pozná bezpečně pouze na základě mikroskopických znaků (velikost spor a tvar cheilocystid). Trepkovitka měkká (Crepidotus mollis) má želetinózní pokožkou klobouku, která jde snadno sloupnout. Další druhy nemají hygrofánní klobouk např. (Crepidotus cesatii, Crepidotus variabilis). Viz hlíva ušatá (Pleurocybella porrigens) s bílým výtrusýnm pracem a na jehličnanech a hlívíčka stopkatá (Hohenbuehelia auriscalpium) taktéž s bílým výtrusným prachem a želatinózní vrstvičkou po pokožkou klobouku.

 

Crepidotus applanatus

Crepidotus applanatus NPR Ve Studeném, květnatá bučina, kmen Fagus, 10.7.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Crepidotus applanatus

Crepidotus applanatus PR Karvanice, suťový les, kmen Fagus, 17.10.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Crepidotus applanatus

Crepidotus applanatus NPR Břehyně-Pecopala, acidofilní bučina, kmen Fagus, 24.6.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Crepidotus applanatus

Crepidotus applanatus NPR Břehyně-Pecopala, acidofilní bučina, kmen Fagus, 24.6.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Crepidotus applanatus

Crepidotus applanatus PR Polom, jedlobučina, kmen Fagus, 20.8.2015, (c) Lucie Zíbarová