Coniophora arida var. arida (Popraška tenká)

Hojná kornatcovitá houba rostoucí na podzim a v zimě především na suchém mrtvém dřevě jehličnanů, vz. listnáčů. Způsobuje hnědou kostkovitou hnilobu. Varieta suffocata se odlišuje inkrustovanými hyfami v subiklulu. Pravděpodobně komplex více kryptických druhů. Od příbuzné a též hojné poprašky sklepní (Coniophora puteana) se pozná tenčími, méně kompaktními plodnicemi a odlišným stupněm dextrinoidity (červenohnědá reakce s roztokem jódu) výtrusů. Popraška olivová (Coniphora olivacea) se liší přítomností septovaných cystid. Viz též popraška vřetenovýtrusá (Coniophora fusispora) s vřetenovitými, nikoli eliptickými sporami.

 

Coniophora arida

Coniophora arida Vinařice, výsadba borovice černé, větev Pinus nigra, 21.10.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Coniophora arida

Coniophora arida NPR Karlštejn, dubohabřina, fragment dřeva Pinus, 10.11.2023, (c) Lucie Zíbarová

 

Coniophora arida

Coniophora arida PR Žernov, podmáčený bor, větev Picea, 6.2.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Coniophora arida

Coniophora arida Hora sv. Šebestiana, klečové rašeliniště, 8.10.2013, (c) Lucie Zíbarová