Coniophora puteana (Popraška sklepní)

Dřevokazná kornatcovitá houba rostoucí hojně na podzim na dřevě listnáčů i jehličnanů a to nejen v přírodě, ale i ve stavbách, sklepích apod. Způsobuje hnědou kostkovitou hnilobu. Příbuzná dřevomorce domácí (Serpula lacrymans), nicméně nejedná se o tak agresivní druh. Podobná a též hojná popraška tenká (Coniophora arida) se odlišuje tenčími plodnicemi a světlejšími, méně dextrinoidními výtrusy, roztroušeně se vyskytující popraška olivová (Coniophora olivacea) septovanými cystidami (patvrné pod lupou jako ojiínění hymenia), vzácná popraška vřetenovýtrusá (Coniophora fusispora) pak vřetenovitým tvarem výtrusů (všechny předtím zmíněné druhy jej mají eliptické). Plodnice mohou být parazitované vřeckovýtrusou houbou Nodulisporium cecidiogenes, tvořící nádory na hymeniu.

 

Coniophora puteana

Coniophora puteana PR Holina, Eu-Fagion, kmen Fagus sylvatica, 6.11.2008, (c) Lucie Zíbarová

 

Coniophora puteana

Coniophora puteana PR Holina, Eu-Fagion, kmen Fagus sylvatica, 6.11.2008, (c) Lucie Zíbarová

 

Coniophora puteana

Coniophora puteana PR Polom, květnatá bučina, padlý kmen Fagus, 5.11.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Coniophora puteana

Coniophora puteana NPR Ruda, silně rozložený kmen Quercus, 14.9.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Coniophora puteana

Coniophora puteana Domoušice, paseka, pařez Fagus, 26.10.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Coniophora puteana

Coniophora puteana NPR Šúr [SK], měkký luh, fragment kmene Salix, 3.11.2017, (c) Lucie Zíbarová