Armillaria ectypa (Václavka bažinná)

Syn.: Desarmillaria ectypa

Vzácná houba rostoucí od léta do podzimu na zemi mezi mechy na rašeliništích a rašelinných loukách, spíše minerálně bohatších. Od ostatních druhů rodu se pozná snadno podle ekologie (neroste ze dřeva), jednotlivého nikoli trsnatého růstu a absencí prstenu (jediným dalším naším druhem václavky bez prstenu je v. bezprstenná - Armillaria socialis, která je však teplomilná, trsnatá a roste na dřevě). Viz václavka obecná (Armillaria mellea). Patří mezi zvláště chráněné druhy (vyhl. MŽP č. 395/92) v kategorii kriticky ohrožený druh a je uvedena v Červeném seznamu makromycetů v kategorii CR (kriticky ohrožený druh) a zůstává v návrhu novelizace vyhlášky o zvláště chráněných druzích.

 

Armillaria ectypa

Armillaria ectypa NPP Ruda, přechodové rašliniště, 17.8.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Armillaria ectypa

Armillaria ectypa NPP Ruda, přechodové rašliniště, sub Betula, Frangula, 16.10.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Armillaria ectypa

Armillaria ectypa PR V lísovech, slatinná louka, sub Salix, 10.9.2017, (c) Lucie Zíbarová