Xylaria digitata (Dřevnatka prstnatá)

Vzácný či přehlížený pyrenomycet rostoucí na mrtvém dřevě listnáčů, ve střední Evropě patrně jen v teplých oblastech. Stomata mají obvykle sterilní apex, vřetenovitou fertilní a dlouhou, někdy větvenou sterilní část. Viz např. běžná dřevnatka parohatá (Xylaria hypoxylon).

 

Xylaria digitata

Xylaria digitata PR Pečnianský les [SK], měkký luh, báze Populus, 9.11.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Xylaria digitata

Xylaria digitata PR Dunajské ostrovy [SK], měkký luh, báze Populus alba, 3.5.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Xylaria digitata

Xylaria digitata PR Pečnianský les [SK], měkký luh, báze Populus, 9.11.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Xylaria digitata

Xylaria digitata PR Dunajské ostrovy [SK], měkký luh, báze Populus alba, 3.5.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Xylaria digitata

Xylaria digitata (mladá stromata) PR Pečnianský les [SK], měkký luh, báze Populus, 23.4.2024, (c) Lucie Zíbarová

 

Xylaria digitata

Xylaria digitata (spory a askoapikální aprát, Melzerovo reagens, 1000x), 9.11.2018, (c) Lucie Zíbarová